Màng Ép Plastic A4 Các Định Lượng

Giá bán: 60,000

Màng ép plastic A4 có đa dạng các định lượng dày mỏng khác nhau: 37 mic, 40mic, 45mic, 55mic, 60mic, 80mic, 100mic, 125mic, 150mic. Thành Đạt phân phối Màng ép plastic A4 giá cả cạnh tranh thị trường, cam kết chất lượng.

Lựa chọn định lượng (MIC)
Định lượng 37 MIC60.000đ
Định lượng 45 MIC70.000đ
Định lượng 55 MIC80.000đ
Định lượng 80 MIC100.000đ
Định lượng 100 MIC140.000đ
Định lượng 125 MIC170.000đ
Định lượng 150 MIC190.000đ