Giấy 3G Jet In Chuyển Nhiệt Lên Áo Tối Màu

Giá bán: 20,000

Đối với các loại vải có màu sắc đậm như: màu đen, màu đỏ, màu xanh thì Giấy in chuyển nhiệt thông thường khi ép sẽ không lên màu. Do vậy người ta sử dụng thêm loại giấy đăc biệt chuyên dùng cho in chuyển nhiệt lên áo tối màu là Giấy in nhiệt đậm JETPRO (hay còn gọi là Giấy in chuyển nhiệt lên áo tối màu)

Khuyến mại đặc biệt
Khổ A340.000đ
Khổ A420.000đ
Danh mục: